aesthavist Baby Botox

Усъвършенстван с години!

Подходът на инжектиране не д-р Стоилова е специфичен и усъвършенстван с години практика и трейнинги. Може да разберете повече за процедурата от наш специалист на място в Aesthavist.

питай Имате въпрос,
желаете да запишете час за преглед?

Направи запитване за Baby Botox